Mellem Sund og Bælt
logo
Aflevering:

Er ikke oprettet
Fernisering:

Er ikke oprettet


Deltagelse

Konkurrencen er åben for alle fotografer med bopæl vest for Øresund og øst for Storebælt, inklusive de sydlige øer samt Bornholm og naboøerne.

Tilmelding

Tilmelding kan alene ske på hjemmesiden www.mellemsundogbælt.dk

Juridik

Autorerne hæfter for det juridiske indhold af deres billeder. MSoB og den afholdende fotoklub kan ikke drages til ansvar for eventuelle sagsanlæg og krav. Ved billeder sammensat af flere elementer, skal ophavs- og brugsretten til alle elementer ligge hos autor. Dette skal ved tvivlsspørgsmål kunne dokumenteres.

Tema og kategorier.

Temaet for billederne er frit. Billederne bedømmes i deres respektive kategorier. MSoB følger de af SDF fastsatte regler for afvikling af bedømmelsen.

Dommernes valg er endeligt og kan ikke appelleres.

Kategorierne er:

Hver autor kan deltage med op til 8 billeder pr. kategori. I Special kategorien ”Spejling/Reflekton” kan hver autor også deltage med 8 billeder. Alle kategorier kan indeholde både monokrome og farvebilleder.

Digital, Farve og Monokrome
Papir, Farve og Monokrome
Speciel kategori (emne kan skifte fra år til år)

Deltagende billeder må ikke tidligere have deltaget i ”Mellem Sund og Bælt”.

Digitale billeder

I denne kategori placeres DIGITALE billeder. 

Der skelnes ikke mellem Sort/Hvid eller Farve og der kan afleveres op til 8 billeder.

I denne kategorier må der ikke forefindes billeder, som falder ind under definitionen af ”Spejling/Reflektion”. 

I tvivlstilfælde er det arrangørerne af MSoB der afgør om billedet skal omplaceres eller diskvalificeres.

Alle billeder skal uploades på www.mellemsundogbælt.dk.

Papir billeder

I denne kategori placeres PRINTEDE billeder. 

Der skelnes ikke mellem Sort/Hvid eller Farve og der kan afleveres op til 8 billeder.

I denne kategorier må der ikke forefindes billeder, som falder ind under definitionen af ”Spejling/Reflektion”. 

I tvivlstilfælde er det arrangørerne af MSoB der afgør om billedet skal omplaceres eller diskvalificeres.

Krav til aflevering i ”Papir” kategorien

Indlevering af fysiske billeder skal ske på foto- eller printpapir opklæbet på støttekarton egnet hertil, og så billederne ikke buer ved ophængning, og i emballage der kan bruges til returnering af disse. 

Det samlede billede må ikke være tykkere end maks. 3 mm. Billedet må ikke opklæbes på fiberplader af nogen art.

Er billederne ikke monteret, så de er velegnede til udstillingen, vil de ikke komme med på denne.

Billedstørrelse skal være min. 30 x 40 cm og max. 50 x 70 cm inkl. Passepartout. 

Special kategori ”Spejling/Reflektion”

Billeder i denne kategori skal være naturlige spejlinger eller reflektioner, som du møder på din vej.

Krav til aflevering Special kategori

Indlevering af fysiske billeder skal ske på foto- eller printpapir opklæbet på stift støttekarton egnet hertil, og så billederne ikke buer ved ophængning, og i emballage der kan bruges til returnering af disse. Det samlede billede må ikke være tykkere end maks. 3 mm. Billedet må ikke opklæbes på fiberplader af nogen art.

Er billederne ikke monteret, så de er velegnede til udstillingen, vil de ikke komme med på denne.

Billedstørrelse skal være min. 30 x 40 cm og max. 50 x 70 cm inkl. Passepartout. 

Alle billeder skal uploades på www.mellemsundogbælt.dk.

Filupload

Retningslinjer for filupload:

Alle billeder skal uploades på www.mellemsundogbælt.dk.

Navngivning af fil er fri (men skal udfyldes), dog må autors navn ikke indgå som del af navnet.

Kun jpg/jpeg filer accepteres.

De uploadede billeder skal kunne reproduceres til trykte medier (300 dpi).

Digitale billeder må højst være (B * H) 1920px x 1080px.

Farverummet skal være sRGB.

Max. billedstørrelse er 50 Mb

Systemet skalerer selv billeder, men dommerne har adgang til den originale fil.

Præmiering

Der uddeles SDF medaljer og diplomer.

I hver kategori uddeles 1 guldmedalje, 1 sølvmedalje, 1 bronzemedalje.

SDF-point vil ikke fremgå af hjemmesiden, da det alene er SDF der administrerer disse point, efter indberetning af placeringer fra MSOB 2020.

Dommerne kan i hver kategori tildele 1 personligt dommerdiplom samt et fælles dommerdiplom.

Billeder, der har fået tildelt medalje, kan ikke samtidig tildeles dommerdiplom eller fælles dommerdiplom.

Dommere

Dommerne forpligter sig til at følge de til enhver tid gældende regler for billedbedømmelse som beskrevet af SDF.

Brug af indleverede billeder.

Billeder uploadet til konkurrencen forbliver på www.mellemsundogbælt.dk. Autor kan via sin brugerprofil vælge om billederne må vises i det offentlige galleri. Originalfilerne kan kun ses af dommere og billedsekretær. De kan frit bruges til promovering af konkurrencen. Der vil ikke blive udarbejdet et trykt katalog, men der kan bestilles en PDF efter ferniseringen.

Sidste frist.

Alle tidsfrister for upload, indlevering, betaling mv. vil fremgå af ”MSoB info”.

Deltagergebyr

Deltagergebyr vil fremgå af ”MSoB info”.

Indbetaling

Indbetaling af deltagergebyr vil fremgå af ”MSoB info”.

Mærkning af billeder

Papirbilleder skal mærkes med de labels der kan downloades fra konkurrencens hjemmeside.
Denne label monteres i nederste højre hjørne.
Der skal være tydelig angivelse af retning med en pil i øverste venstre hjørne.


Copyright © 2008 - 2021 Mellem Sund og Bælt